Hypotheek

hypotheek-1Als u een een huis in Frankrijk gaat kopen, krijgt u te maken met allerlei zaken die rondom een hypotheek liggen.  Belangrijk om te weten is dat de regels, wetten en mentaliteit in Frankrijk anders is dan in Nederland. Bovendien kan de taal ook een handicap zijn als u alles zelf zou moeten doen.

Een van de afhankelijkheden is ook of u een huis wilt kopen en zich daar wilt vestigen (eerste huis) of dat u een tweede (vakantie)huis wilt aanschaffen.
Allemaal (juridische) zaken waar veel voor komt bij kijken en het dan ook belangrijk is dat u de beschikking heeft over een deskundige uit ons eigen land.

U krijgt te maken met onder andere de volgende vragen en aandachtsgebieden:

 • Hypotheek bij NL bank of FR bank.

 • Tot hoever kan de hypotheekhoogte zijn t.o.v. het totale aankoopbedrag inclusief additionele kosten (kosten koper).

 • Wat voor soort hypotheken zijn er voor woningen in het buitenland.

 • Hoe zit het met opstal en levensverzekeringen, gekoppeld aan uw hypotheek.

 • Hoe zit het met de hypotheek in relatie met nieuwbouw of verbouwingen.

 • Wat zijn de kosten van de hypotheek.

 • Wat is de maximale looptijd.

 • Vanaf/tot welke leeftijd kan ik nog een hypotheek krijgen (denk aan gepensioneerden).

 • Hoe zit het met inkomenseisen, gelden die ook in Frankrijk.

Waar uw vooral op moet letten

 • hypotheek-2Teken nooit een eenzijdige voor-overeenkomst (genaamd: Promesse d`achat) waar u allerlei eenzijdige verplichtingen aangaat.

 • De enige overeenkomst die u naar beraad kunt tekenen is de zogenaamde “compromis de vente, sous conditions suspensives”

 • U als aspirant koper draagt meestal voor de de kosten van de taxatie van de woning.

 • Let op dat Franse notarissen onafhankelijk werken en ook als makelaar mogen optreden. Dit kan leiden tot belangenverstrengeling waarvan u de dupe kunt worden.

 • Het is mogelijk dat u uw eigen makelaar en eigen notaris heeft (wat ook verstandig zou zijn).

 • Betaal nooit direct aan de verkoper of diens makelaar, maar doe de aanbetaling bij de notaris op een geblokkeerde rekening

 • De plicht tot het zelf verrichten van onderzoek naar de status van de woning is in Frankrijk veel groter dan in Nederland.

 • U kunt bij de Franse notaris om een Nederlandse vertaling vragen van het (concept) koopakte.

 • In Frankrijk bestaat eeen afkoelingsperiode van 7 dagen, binnen die tijd heeft u nog het recht om de koop te ontbinden. U kunt daardoor wel uw aanbetaling kwijtraken.

Franse terminilogie

 • Het voorlopige koopcontract heet een compromis de vente.

 • Ontbindende voorwaarden zijn conditions suspensives

 • Een geblokkeerde derden rekening heet een compte séquestre

 • Gemeentelijk bestemmingsplan is PLU (plan local d`urbanisme); de oude benaming is POS (Plan d`occupation du sol)

 • Safer: Sociéte d`aménagement foncier et établissement rural. Dit is de centrale Franse instelling waarbij grondaankopen van meer dan 1 ha. moeten worden aangemeld.

 • SCI: Sociéte civile immobilière. Rechtsvorm die ideaal is voor het splitsen van het bezit van een woning onder verschillende eigenaren.

 • Overdracht- of transportakte: acte de vente

 • Overdrachtsbelasting: droits de mutation


Ik adviseer u ook eens op de site: Hypotheek & Buitenland te kijken voor meer gedetailleerde informatie en/of diensten die zij kunnen aanbieden.