Verzekeringen

De juiste verzekeringen afsluiten geeft u meer zekerheid

verzekeringenOf u nu in Nederland of Frankrijk woont, het afsluiten van verzekeringen is vanzelfsprekend.

Algemene verzekeringen

In Frankrijk is het standaard dat ieder jaar een verzekering verlengd moet worden. Stilzwijgende verlenging kent men niet. Dit houdt in dat de verzekeringsmaatschappij u jaarlijks een herinnering stuurt om een bepaalde verzekering te verlengen. U dient dan de bevestiging weer op te sturen.

Zo zijn er ‘losse’ verzekeringen en gecombineerde verzekeringen, zoals opstal, inboedel en WA. Ook in Frankrijk beconcurreren de verzekeringsmaatschappijen elkaar flink, dus een beetje shoppen rondom is aan te bevelen.

Wel dient u rekening te houden met omstandigheden die in Nederland minder voorkomen. Onweer in Frankrijk komt namelijk vaker voor dan in Nederland en vaak zijn voorzieningen, zoals elektra war nog vaak bovengronds is. Schade door noodweer kan hierdoor eerder ontstaan dan in Nederland. Ook als uw huis dicht bij een kabbelend riviertje (zomers) ligt, wat in de herfst en wintermaanden kan veranderen in een heldhaftige stroom met risico tot overstroming, kan gevolgen hebben voor uw verzekering. Informeer hier dan ook duidelijk naar.

Autoverzekeringen in Frankrijk zijn vergelijkbaar met de autoverzekering in Nederland.

Ziektekosten verzekering

Wanneer u in Frankrijk woont zijn er 4 mogelijkheden voor een ziektekostenverzekering:

  1. men blijft in Nederland verzekerd als uw inkomen daar wordt verdiend.
  2. Gaat u in Frankrijk werken wie gaat werken kunt u zich aanmelden bij  een Franse ziekenfondskas.
  3. Wanneer u van een uitkering of pensioen (uit Nederland) leeft bent u zogenaamd verdrachtsgerechtigd en dient u zich aan te melden bij het College van Zorgverzekeringen (CVZ) waarna aanmelding in Frankrijk noodzakelijk is.
  4. U kunt zelf een particuliere verzekering zoeken als er geen wettelijk pensioen in Nederland bestaat en men bijvoorbeeld van eigen vermogen leeft.

Voor meer informatie over bovenstaande:  bezoek de CVZ website